เจ้าหน้าที่ จภ.7 (นพ.) เข้าร่วมประชุมหาแนวทางเพื่อจัดระเบียบเรือในลำแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายธานี ศิริพันธุ์ ผจภ.7 (นพ.) มอบหมายให้นายชลิต วงษ์ตีบ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เป็นผู้แทน ผจภ.7 (นพ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ จภ.7 (นพ.) เข้าร่วมประชุมหาแนวทางเพื่อจัดระเบียบเรือในลำแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การปฏิบัติงานในการป้องกันการกระทำความผิดต่างๆ ตามลำแม่น้ำโขง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเรือในแม่น้ำโขงมีเรือจำนวนมากและไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ สถานีเรือมุกดาหารจึงกำหนดกฎเกณฑ์การใช้เรือในลำแม่น้ำโขง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ใช้เป็นมาตรการในการควบคุมการใช้เรือ การจอดเรือ ท่าจอดเรือ พื้นที่ห้ามจอด กำหนดหมายเลข ควบคุมเรือและการทำสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการพิสูจน์ทราบว่าเป็นเรือสัญชาติใด อยู่พื้นที่ไหน เพื่อเป็นผลดีในการปราบปรามการกระทำความผิดในแม่น้ำโขง ณ ห้องประชุมสถานีเรือมุกดาหาร สถานีเรือมุกดาหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่:06 ธันวาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 22

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom

แกลเลอรี่