จภ.7 (นพ.) เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายธานี ศิริพันธุ์ ผจภ.7 (นพ.) มอบหมายให้นายประกฤติ วิชัย เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ และนายชลิต วงษ์ตีบ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งทบทวนแนวทางการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดรูปแบบ วิธีการ และเป้าหมายร่วมกัน ตลอดจนประสานและบูรณาการการปฏิบัติที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันที่:02 ธันวาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom

แกลเลอรี่