จภ.7 (นพ.) เข้าร่วมประชุมการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566

เวลา 13.30 น. นายธานี ศิริพันธุ์ ผจภ.7 (นพ.) มอบหมายให้นายพัลลภ กลิ่นดี เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เดินทางมานมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต เป็นการยกระดับการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ให้มีความยิ่งใหญ่และสง่างาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในที่ประชุมฯ ได้เชิญสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจรทางน้ำ การจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2565 เพื่อประชุมในครั้งต่อไป เบื้องต้นในการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาประเพณีฮีตสิบสอง ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมพราตุพนม ชั้น 5 (หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันที่:02 ธันวาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 20

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom

แกลเลอรี่