เจ้าหน้าที่ จภ.7 (นพ.) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนการจ้ดกิจกรรม “ดนตรีริมฝั่งโขง” @นครพนม

นายธานี ศิริพันธุ์ ผจภ.7 (นพ.) มอบหมายให้นายชลิต วงษ์ตีบ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ จภ.7 (นพ.) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนการจ้ดกิจกรรม “ดนตรีริมฝั่งโขง” @นครพนม วัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมนำคำสอนไปดำเนินการสานต่อในชีวิตและประโยชน์เพื่อส่วนร่วม และส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนให้ความสนใจในดนตรีกีฬาสุขภาพมากขึ้น โดยปฏิทินกิจกรรม”ดนตรีริมฝั่งโขง” ของทุกสัปดาห์กระทรวงคมนาคมในจังหวัดนครพนม กำหนดจัดในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม จึงขอเชิญประชุมปรึกษาหารือในการวางการจัดงาน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงจังหวัดนครพนม

วันที่:23 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom

แกลเลอรี่