เจ้าหน้าที่ จภ.7(นพ.) ร่วมบูรณาการคณะทำงานชุดปฏิบัติการควบคุมการประกอบกิจการดูดทราย ทำการตรวจตรา ควบคุม ดูแลการดูดทรายแม่น้ำโขงในเขตท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

นายธานี ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม มอบหมายให้นายสุริยา อภัยโส เจ้าพนักงานขนส่ง และนายพีระพงศ์ ใจกล้า นักวิชาการขนส่ง ร่วมบูรณาการคณะทำงานชุดปฏิบัติการควบคุมการประกอบกิจการดูดทราย ทำการตรวจตรา ควบคุม ดูแลการดูดทรายแม่น้ำโขงในเขตท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1.ท่าทราย บริษัทสุวคณ จำกัด
2.ท่าทรายนางนวลกนก อูฐยาว
3.ท่าทรายนายภาณุศร อูฐยาว
4.ท่าทราย นายทัตเทพ อูฐยาว
ได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกเพื่อประกอบการอนุญาตให้ดูดทรายตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจตราดังกล่าวเหตุการณ์เป็นปกติ ไม่มีการลักลอบดูดทรายแต่อย่างใด

วันที่:22 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom

แกลเลอรี่