จภ.7 (นพ.) จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางน้ำฯ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม และจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำฯ ช่วงหยุดราชการกรณีพิเศษ

จภ.7 (นพ.) จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางน้ำฯ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม และจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำฯ ช่วงหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ท่าเทียบเรือและโดยสารเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการตรวจสอบเรือโดยสาร/ โป๊ะท่าเทียบเรือ รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนเรือ มีความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง และมีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวก ตรวจตรา และดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ และเหตุการณ์โดยรวมปกติ และไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำ

วันที่:20 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom