ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงกันยายน พ.ศ. 2565)

วันที่:12 ตุลาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 19

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom