ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565)

วันที่:06 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 36

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom