คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำ และให้เข้มงวดกวดขันให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่:28 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 59

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom