หน้าแรก

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e2-2
%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1-2
line_album_%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9
s__92463140-1
%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-no-gift-policy-67-1
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%
1712046330838-6

นายเกียรติศักดิ์ พงษ์พนัศ นัดเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566-2570 และจะทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

นายพัลลภ กลิ่นดี เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จภ.(นพ.) เข้าร่วมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวการบริหารงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย

หัวหน้าหน่วยงาน

นายเกียรติศักดิ์ พงษ์พนัศ
นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม
เบอร์ติดต่อ 042-593233

แบบวัดการรับรู้ EIT

คลิกที่นี่ สำหรับ PC 

บริหารเงินงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
195
ปีนี้
9,885
เดือนนี้
1,306
ทั้งหมด
44,661